thịt chó

Lựa chọn tốt hơn

Lựa chọn tốt hơn
Members Public

Tôi thà làm phật lòng những người thương thịt chó còn hơn làm đau lòng những người thương chó.

Trịnh Hữu Long
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →