thông tin bệnh nhân

Bệnh nhân thứ 17, minh bạch và hành xử nhân văn

Bệnh nhân thứ 17, minh bạch và hành xử nhân văn
Members Public

Những thảo luận về quyền riêng tư và khủng hoảng y tế tại Việt Nam trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau khi “bệnh nhân thứ 17” được cho là nguyên nhân khiến tình hình kiểm soát dịch tại Việt Nam… “toang”. Đáng nói hơn, thông tin cá nhân của bệnh nhân được […]

Bùi Công Trực
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →