thông tin tiêu cực

Văn chương, báo chí có cần “ánh hồng soi sáng”? – Đối thoại với tôi năm 14 tuổi

Văn chương, báo chí có cần “ánh hồng soi sáng”? – Đối thoại với tôi năm 14 tuổi
Members Public

Tin xấu, ở một xã hội như của chúng ta, thì cũng nên được gọi là tin tốt.

Võ Văn Quản
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →