thực tập

5 địa chỉ thực tập có trả lương trong lĩnh vực nhân quyền

5 địa chỉ thực tập có trả lương trong lĩnh vực nhân quyền
Members Public

Làm việc trong lĩnh vực nhân quyền đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm thực tế. Vì thế, bắt đầu sự nghiệp bằng các kỳ thực tập tại các tổ chức nhân quyền là một lựa chọn khả thi. Luật Khoa xin giới thiệu 5 địa chỉ thực tập trong lĩnh vực nhân […]

Dạ Lãm
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →