thuế tài sản

Đóng thuế nuôi nhà nước: Tiền về nơi đâu?

Đóng thuế nuôi nhà nước: Tiền về nơi đâu?
Members Public

Mỗi buổi sáng, tôi uống một ly cà phê giá 30.000 đồng, hoá đơn ghi giá đó đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng. Tức là mỗi ngày tôi đều nhờ chủ quán nộp vào ngân sách nhà nước 2.727 đồng, một năm tôi trả gần một triệu đồng tiền thuế chỉ cho […]

Tô Di
Thể chế
Quốc hội “Đảng cử” và tính chính danh của một sắc thuế

Quốc hội “Đảng cử” và tính chính danh của một sắc thuế
Members Public

Thuế là thứ chạy từ túi người dân sang túi chính phủ. Cái gì biện minh được cho việc đó nếu không phải là một quốc hội dân cử? Mũi dùi đang nhằm cả vào Bộ Tài chính, nơi nhiều khả năng chỉ là cái loa thông báo một chủ trương mới của “trên”: đánh […]

Trịnh Hữu Long
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →