thuế

Đóng thuế hay không đóng thuế: đó là vấn đề 

Đóng thuế hay không đóng thuế: đó là vấn đề 
Members Public

“Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.” Tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, Hồ […]

Vi Yên
Quan điểm
Minh bạch ngân sách: Việt Nam kém hơn Campuchia và Zimbabwe

Minh bạch ngân sách: Việt Nam kém hơn Campuchia và Zimbabwe
Members Public

Trong các tranh luận liên quan đến việc Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất đánh thuế tài sản có thể dễ dàng nhìn thấy ngay các luận điểm chỉ ra… nước ngoài, với quan điểm chung rằng việc thu thuế tài sản là hợp “thông lệ quốc tế”. Theo đó, bởi vì có nước […]

Nam Quỳnh
Quốc tế
Bất tuân dân sự – Kỳ 6: Cuộc chiến thầm lặng với chính phủ

Bất tuân dân sự – Kỳ 6: Cuộc chiến thầm lặng với chính phủ
Members Public

Lời người dịch: “Civil Disobedience”, bài luận nổi tiếng nhất của Henry David Thoreau (1817-1862), nhà văn và nhà tư tưởng Mỹ, ra đời sau khi ông bị giam một đêm trong tù vì khước từ đóng thuế để phản đối cuộc Chiến tranh Mexico và chế độ nô lệ đang phát triển ở Mỹ. […]

Phạm Nguyên Trường
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →