thurgood marshall

Thurgood Marshall, thẩm phán da màu đầu tiên của Tối cao Pháp viện Mỹ

Thurgood Marshall, thẩm phán da màu đầu tiên của Tối cao Pháp viện Mỹ
Members Public

Ngày này (30/8) cách đây 50 năm, Thurgood Marshall, một luật sư người Mỹ gốc Phi đấu tranh vì dân quyền, đã được bổ nhiệm vào Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Thurgood Marshall là vị thẩm phán da màu đầu tiên của Tối cao Pháp viện trong lịch sử 228 năm tồn tại của […]

Nam Quỳnh
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →