tích lũy tư bản

“Rào đất cướp ruộng” – tích lũy tư bản nguyên thủy và nhà nước Trung Hoa Cộng Sản – Kỳ 1

“Rào đất cướp ruộng” – tích lũy tư bản nguyên thủy và nhà nước Trung Hoa Cộng Sản – Kỳ 1
Members Public

Nguyễn Hoài An (Dịch) Chỉ trong chưa đầy ¼ thế kỷ từ năm 1991 đến năm 2013, số đất bị trưng thu ở Trung Quốc và số nông dân mất đất đã lên tới con số gây choáng váng. Gần 100 triệu mẫu đất nông nghiệp đã bị chính quyền Trung Quốc chiếm dụng dưới […]

Nguyễn Hoài An
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →