tiêm chủng bắt buộc

Án lệ COVID-19: Sinh viên Mỹ kiện trường đại học vì bắt buộc tiêm chủng

Án lệ COVID-19: Sinh viên Mỹ kiện trường đại học vì bắt buộc tiêm chủng
Members Public

Vì sao tòa bác đơn kiện của họ?

Võ Văn Quản
Học luật
Có thể bắt buộc người dân tiêm vaccine không?

Có thể bắt buộc người dân tiêm vaccine không?
Members Public

Luật pháp có thể bắt buộc, nhưng đạo đức thì bảo không.

Võ Văn Quản
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →