tiến sĩ phạm đình quý

Tiến sĩ Quý bị bắt, tự do học thuật và “quyền lực” của Foucault

Tiến sĩ Quý bị bắt, tự do học thuật và “quyền lực” của Foucault
Members Public

Một tiến sĩ bị bắt vì “dám” tố cáo đạo văn, một dấu hiệu của một nền học thuật biến dạng.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →