Tieu su Hoa thuong Thich Quang Do

Hòa thượng Thích Quảng Độ: Một đời tranh đấu

Hòa thượng Thích Quảng Độ: Một đời tranh đấu
Members Public

“Rồi ngày đó sẽ đến, ngày mà chính quyền không thể bịt miệng tất cả mọi người. Nhân dân sẽ vùng dậy như nước vỡ bờ, khi đó đất nước sẽ phải thay đổi, và một quá trình dân chủ sẽ bắt đầu” – Hòa thượng Thích Quảng Độ, tháng Tư năm 2006.

Trần Phương
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →