tinh thần dân chủ

Giới thiệu sách: “Tinh thần Dân chủ” của Larry Diamond

Giới thiệu sách: “Tinh thần Dân chủ” của Larry Diamond
Members Public

Luật Khoa tạp chí trân trọng giới thiệu cuốn sách “Tinh thần Dân chủ” của nhà nghiên cứu Larry Diamond (Đại học Stanford), được dịch giả Phạm Nguyên Trường dịch sang tiếng Việt, do Nhà xuất bản Giấy Vụn ấn hành. Tác giả Larry Diamond cũng có lời giới thiệu riêng cho ấn bản tiếng [&hel

Minh Anh
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →