Tòa án Nhân dân Tối cao

Vụ Hồ Duy Hải: Các thẩm phán tự mâu thuẫn trong chính quyết định giám đốc thẩm của mình

Vụ Hồ Duy Hải: Các thẩm phán tự mâu thuẫn trong chính quyết định giám đốc thẩm của mình
Members Public

Một trong những nội dung gây tranh luận sâu sắc trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải diễn ra từ ngày 6-8/5/2020 là việc Hội đồng Thẩm phán (HĐTP) Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao kết luận rằng quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối […]

Đinh Duy
Tư pháp Hình sự

Ủng hộ báo chí độc lập →