tội giết con mới đẻ

Làm nhục người mẹ vứt con: Sai cả về tư duy pháp lý lẫn đạo đức

Làm nhục người mẹ vứt con: Sai cả về tư duy pháp lý lẫn đạo đức
Members Public

Tôi luôn tin tưởng vào sự chóng vánh và hiệu quả của mạng xã hội Việt Nam.  Nhờ vào mạng xã hội, quá trình công dân kiểm tra, giám sát, phản biện các hoạt động của chính quyền mới phần nào được định hình, thứ quyền mà sau hơn một trăm năm đấu tranh, người […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →