Tôn giáo Baha'i trước 1975

Tôn giáo Baha’i: Ký ức nhọc nhằn trên đất Việt

Tôn giáo Baha’i: Ký ức nhọc nhằn trên đất Việt
Members Public

Năm tháng sau khi nhóm tín đồ đầu tiên của tôn giáo Baha’i được lập ra, chính quyền Sài Gòn đã công nhận nhóm tín đồ này như một hiệp hội vào tháng 9/1955. Tuy nhiên, sau khi Sài Gòn sụp đổ, tôn giáo này phải chờ đến 33 năm để được chính quyền Việt […]

Trần Duy
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →