tôn giáo đông nhất Việt Nam

Thống kê số tín đồ Phật giáo: Nhà nước nói giảm, giáo hội hụt hẫng

Thống kê số tín đồ Phật giáo: Nhà nước nói giảm, giáo hội hụt hẫng
Members Public

Những tranh cãi về cách thống kê vẫn chưa có hồi kết. Mỗi nơi dùng một số liệu khác nhau.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →