tổng chưởng lý

Mỹ: 1330 giáo sư luật phản đối đề cử Bộ trưởng Tư pháp của Trump

Mỹ: 1330 giáo sư luật phản đối đề cử Bộ trưởng Tư pháp của Trump
Members Public

Ngày 4/1/2017, 1330 giáo sư luật từ 176 trường Luật Hoa Kỳ (trong đó có cả Harvard, Yale, Columbia, và Stanford) đã làm một việc xưa nay hiếm thấy: đệ đơn phản đối ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Tư pháp kiêm Tổng chưởng lý liên bang do Tổng thống tân cử Donald Trump […]

Quỳnh Vi
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →