Tony Hsieh

Doanh nhân và những bài học làm báo

Doanh nhân và những bài học làm báo
Members Public

Những người làm báo học được gì từ Tony Hsieh và câu chuyện khởi nghiệp của ông?

Y Chan
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →