tranh chấp đất đai tôn giáo

4 vấn đề đất đai gây bất công cho các tổ chức tôn giáo

4 vấn đề đất đai gây bất công cho các tổ chức tôn giáo
Members Public

Luật Đất đai hiện hành không cho các tổ chức tôn giáo chút quyền tự quyết nào.

Nguyên Vũ
Tôn giáo
Tôn giáo tháng Tám: Bốn cách thức trấn áp các tổ chức tôn giáo hay gặp nhất

Tôn giáo tháng Tám: Bốn cách thức trấn áp các tổ chức tôn giáo hay gặp nhất
Members Public

Tìm hiểu bốn cáo buộc phổ biến của các tổ chức tôn giáo đối với chính quyền trong mục [Bàn tay chính quyền]. Mục [Tôn giáo 360 độ] tiếp tục các tin tức về các giáo xứ lên tiếng về những ngôi trường của họ đã bị chính quyền mượn rồi chiếm quyền sở hữu […]

Thái Thanh
Tôn giáo
45 năm đất Đan viện Thiên An dưới tay chính quyền

45 năm đất Đan viện Thiên An dưới tay chính quyền
Members Public

“Thiên An” có nghĩa là bình an đến từ trời, nhưng các đan sĩ nơi đây chưa bao giờ được bình an.

Thái Thanh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →