tranh chấp lãnh thổ

Hoa Kỳ cũng bắt nạt hàng xóm như Trung Quốc?

Hoa Kỳ cũng bắt nạt hàng xóm như Trung Quốc?
Members Public

Trong phong trào chống chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc tại Việt Nam, một trong những lập luận được nhiều người sử dụng là: Ở cạnh nước lớn bao giờ chả thế, thử ở gần Mỹ xem. Lập luận này hiển nhiên sử dụng một trong những loại ngụy biện cơ bản nhất – “anh […]

Nguyễn Quỳnh Thiên Trang
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →