tranh luận tổng thống

Tranh luận tổng thống Mỹ: Tranh luận hay gameshow?

Tranh luận tổng thống Mỹ: Tranh luận hay gameshow?
Members Public

Cuộc tranh luận thứ hai, cũng là cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên tổng thống Donald Trump và Joe Biden đã khép lại với một không khí văn minh, bớt thù địch và đỡ hỗn loạn hơn nhiều so với cuộc thứ nhất, phần lớn là nhờ vào luật chơi mới […]

Y Chan
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →