trẻ

5 nghị sĩ 9x Việt Nam và thế giới

5 nghị sĩ 9x Việt Nam và thế giới
Members Public

Thế giới những năm gần đây chứng kiến sự nổi lên của nhiều nghị sĩ 9x ở các cơ quan dân cử. Dưới đây là 5 gương mặt 9x nổi bật, là nghị viên trẻ nhất trong nghị viện của đất nước họ. 1. Mhairi Black | 1994 | Anh Mhairi Black là một nữ chính […]

Dạ Lãm
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →