triết học pháp lý

Vai trò của triết học trong đào tạo pháp lý

Vai trò của triết học trong đào tạo pháp lý
Members Public

Dù là môn học bắt buộc từ rất sớm ở mọi ngành thuộc cấp bậc đại học, nhưng phương pháp và mục tiêu giảng dạy với chỉ duy nhất một chân lý và những người không đồng thuận với chân lý ấy là những kẻ “phản tiến bộ” nhanh chóng biến triết học trở thành […]

Hoàng Thảo Anh
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →