trương châu hữu danh

Đừng để nhà nước kìm hãm sự tiến bộ của chúng ta: Hãy đòi tự do cho các nhà báo

Đừng để nhà nước kìm hãm sự tiến bộ của chúng ta: Hãy đòi tự do cho các nhà báo
Members Public

Sao chúng ta lại để nhà báo phải đi tù vì can đảm cất lên tiếng nói tự do?

Việt Nguyễn
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →