Truyện ngắn

Vũ Đại 4.0

Vũ Đại 4.0
Members Public

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ mỗi lần họp Quốc hội là hắn chửi. Ban đầu, hắn chửi cái bọn nào đã đẻ ra cái Luật Đặc khu. Có hề gì. Chả ai biết bọn đấy là bọn nào. Mà biết thì sao? Ờ. Thì sao? Rồi hắn chửi cái đám đại biểu. […]

Vi Yên
Truyện ngắn

Ủng hộ báo chí độc lập →