tự do diễn đạt

Quản lý biểu diễn đường phố: Nước ngoài nghiêm ngặt thế nào?

Quản lý biểu diễn đường phố: Nước ngoài nghiêm ngặt thế nào?
Members Public

Dư luận và truyền thông trong những ngày vừa qua đã có khá nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề biểu diễn đường phố tại Việt Nam, sau khi một thiếu niên 15 tuổi không được kéo violin tại khu bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội vì chưa được cho phép. Trong bài báo […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →