tự do in ấn

Kiểm duyệt: Bàn tay che nắng hay che được cả trời?

Kiểm duyệt: Bàn tay che nắng hay che được cả trời?
Members Public

Giống như nhiều thứ khác, kiểm duyệt không phải là một “sáng tạo” mới của nhân loại. Ngày nay, khi nghĩ đến kiểm duyệt, người ta thường liên tưởng đến những trường hợp “viết theo chỉ đạo” hoặc cấm xuất bản sách báo, xào nấu theo “đường lối chủ trương” hoặc cắt sóng các chương […]

Y Chan
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →