tự do tư tưởng

So với 100 năm trước, chúng ta có tự do hơn?

So với 100 năm trước, chúng ta có tự do hơn?
Members Public

Và 100 năm sau, con cháu chúng ta sẽ ra sao?

Hứa Y Định
Đọc sách cùng Đoan Trang
Thiếu không gian tự do tư tưởng, Việt Nam khó lòng có triết gia

Thiếu không gian tự do tư tưởng, Việt Nam khó lòng có triết gia
Members Public

Việt Nam vừa mới tổ chức thành lập Hội Triết học Việt Nam.  Trong bài phát biểu tại đại hội thành lập, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, với tư cách một người học triết, có một mong muốn là Việt […]

Lý Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →