tư duy phân đôi

Chống hay ủng hộ EVFTA, đừng theo tư duy phân đôi chỉ có trắng và đen

Chống hay ủng hộ EVFTA, đừng theo tư duy phân đôi chỉ có trắng và đen
Members Public

Bài đăng lại từ trang “Lão mà chưa an“, có chỉnh sửa và được tác giả –  Tiến sĩ Nguyễn Quang A – đồng ý. Việc Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA) được Quốc hội Liên minh Châu Âu (EU) thông qua đã làm giới hoạt động cho nhân quyền […]

Nguyễn Quang A
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →