tuyển dụng

Tuyển dụng: Thư ký Tòa soạn

Tuyển dụng: Thư ký Tòa soạn
Members Public

Không chỉ tìm kiếm một Thư ký Tòa soạn, chúng tôi tìm kiếm một cộng sự chia sẻ sứ mệnh làm báo độc lập. Luật Khoa là một tạp chí độc lập, phi lợi nhuận, trực thuộc tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (Legal Initiatives for Vietnam). Bạn có thể tìm hiểu thêm về Luật […]

Luật Khoa tạp chí
Tin Luật Khoa
Luật Khoa tuyển cộng tác viên

Luật Khoa tuyển cộng tác viên
Members Public

Chúng tôi có một số việc khó cần đến tay bạn. Trong hơn ba năm qua, kể từ khi mở báo, Luật Khoa thường bị bạn đọc phê phán là quá hàn lâm, quá cứng nhắc, quá khó hiểu, cách trình bày vấn đề không thu hút, và nội dung không phong phú. Sau khi […]

Luật Khoa tạp chí
Tin Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →