tuyển sinh

20 tips giúp bạn sống sót (và sống khỏe) tại trường Luật – Kỳ 2

20 tips giúp bạn sống sót (và sống khỏe) tại trường Luật – Kỳ 2
Members Public

Hồng Tâm, tổng hợp và bổ sung phù hợp với môi trường giáo dục Việt Nam. Dựa trên 20 Tips for Success in Law School; Chapman University Bài viết kỳ trước: 20 tips giúp bạn sống sót (và sống khỏe) tại trường Luật – Kỳ 1 — 11. Tham gia các buổi ôn tập được […]

Hồng Tâm
Học luật

Ủng hộ báo chí độc lập →