UN

70 năm thăng trầm của Liên Hiệp Quốc

70 năm thăng trầm của Liên Hiệp Quốc
Members Public

Hồng Tâm, tổng hợp Được thành lập vào ngày 24/10/1945, ngay sau khi Đệ nhị thế chiến kết thúc, Liên Hiệp Quốc có mục đích nhằm vào việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, cùng lúc đó vừa phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia. Cho đến nay, […]

Hồng Tâm
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →