Uỷ ban nhân quyền liên hợp quốc

Cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc: Có phải là đồ bỏ?

Cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc: Có phải là đồ bỏ?
Members Public

Ngày Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2018, Đại sứ lúc bấy giờ là Nikki Haley gọi tổ chức này là “cơ chế bảo vệ cho chính những kẻ vi phạm nhân quyền trong một thời gian quá dài”. Các nhà nghiên cứu cho rằng bà nói không sai.  […]

Võ Văn Quản
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →