Ủy ban thường vụ

Không thể có những nhà lập pháp hạng nhất nếu đối xử với họ như công dân hạng ba

Không thể có những nhà lập pháp hạng nhất nếu đối xử với họ như công dân hạng ba
Members Public

Nguyễn Quốc Tấn Trung Phiên họp Quốc hội ngày 21/10 có chương trình hoạt động liên quan đến Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kế toán (sửa đổi) buộc phải kết thúc sớm vì chỉ có 4 ý kiến được nêu […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →