vận động hành lang

Nghề lobbying và vấn nạn tham nhũng: Vì sao Việt Nam chỉ có điều thứ hai?

Nghề lobbying và vấn nạn tham nhũng: Vì sao Việt Nam chỉ có điều thứ hai?
Members Public

Lằn ranh giữa lobby (vận động hành lang) và tham nhũng không phải bao giờ cũng rõ ràng. Tại Việt Nam, vận động hành lang gần như không hề tồn tại. Câu chuyện về chiếc xe ô-tô huyền bí tại Đà Nẵng vừa qua càng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Có người […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →