vat

Tài xế Grab biểu tình: Rất công nhân, rất Marxist

Tài xế Grab biểu tình: Rất công nhân, rất Marxist
Members Public

Vì sao chúng ta cần ủng hộ các hành động đấu tranh đòi quyền lợi của các tài xế Grab.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →