vi hành

Vi hành giữa nền cộng hoà

Vi hành giữa nền cộng hoà
Members Public

Tuần vừa rồi báo chí có đưa tin vụ Bí thư huyện uỷ Grai (Gia Lai) đi vi hành ở uỷ ban xã. Không biết vì lý do gì mà có một anh cán bộ địa chính xã đã ngủ trong giờ làm việc thì chớ, khi bị phát hiện lại còn quát cả bí […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →