victim blaming

Thế kỷ 21 rồi, vì sao vẫn còn dìm nạn nhân xuống bùn?

Thế kỷ 21 rồi, vì sao vẫn còn dìm nạn nhân xuống bùn?
Members Public

“Bùn” trong ngôn ngữ thông thường đại diện cho những thứ dơ bẩn, nhơ nhớp, không sạch sẽ. “Dìm người khác xuống bùn” vì vậy thường bị xem là một việc làm hèn hạ, độc ác và vô đạo đức. Đó là lý thuyết. Trên thực tế, gần như tất cả chúng ta đều đã […]

Y Chan
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →