viện trợ

Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam giữa COVID-19: Nhớ dịch tả 1964 tại miền Nam

Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam giữa COVID-19: Nhớ dịch tả 1964 tại miền Nam
Members Public

Sau tất cả, Hoa Kỳ lại tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam.

Võ Văn Quản
Quốc tế
3 chuyện ít được nói tới về quan hệ Việt – Mỹ

3 chuyện ít được nói tới về quan hệ Việt – Mỹ
Members Public

Về mối quan hệ phức tạp bậc nhất thế kỷ 20.

Lee Nguyen
Chính trị
“Giải thiêng” chuyện viện trợ nước ngoài của Mỹ

“Giải thiêng” chuyện viện trợ nước ngoài của Mỹ
Members Public

Năm 2019, nước Mỹ chi viện trợ nước ngoài chưa đến 1% ngân sách liên bang.

Huỳnh Minh Triết
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →