Vịnh Bắc Bộ

Nhìn lại Vịnh Bắc Bộ, di sản của người Pháp, đến tương lai Biển Đông

Nhìn lại Vịnh Bắc Bộ, di sản của người Pháp, đến tương lai Biển Đông
Members Public

Vịnh Bắc Bộ (Beibu – 北部湾 hay Gulf of Tonkin) là khu vực biển chung được bao bọc bởi đường bờ biển các tỉnh phía Bắc Việt Nam và đường bờ biển các tỉnh phía Nam Trung Quốc, cùng với Đảo Hải Nam (Hainan Island). Đây là một vùng biển tương đối kín với diện […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Biển Đông

Ủng hộ báo chí độc lập →