Võ Văn Thưởng

Thiếu không gian tự do tư tưởng, Việt Nam khó lòng có triết gia

Thiếu không gian tự do tư tưởng, Việt Nam khó lòng có triết gia
Members Public

Việt Nam vừa mới tổ chức thành lập Hội Triết học Việt Nam.  Trong bài phát biểu tại đại hội thành lập, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, với tư cách một người học triết, có một mong muốn là Việt […]

Lý Minh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →