Vũ Đức Đàm

Nếu đây là thời chiến…

Nếu đây là thời chiến…
Members Public

Thì lãnh đạo cần làm nhiều hơn là những tuyên bố lên gân.

Năng Tịnh
covid-19
Nhắc PTT Vũ Đức Đam: Anh còn nhớ hay anh đã quên

Nhắc PTT Vũ Đức Đam: Anh còn nhớ hay anh đã quên
Members Public

Khi phát biểu trước Quốc hội ủng hộ việc chặn, lọc, và hạn chế Internet, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thể không biết hoặc đã quên một chuyện mới xảy ra hơn một năm trước đây. Khi đó, vào tháng 7/2016, với tư cách là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền […]

Quỳnh Vi
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →