vu khống

“Defamation per se”: Cách nước Mỹ xác định hành vi vu khống trong tranh chấp dân sự

“Defamation per se”: Cách nước Mỹ xác định hành vi vu khống trong tranh chấp dân sự
Members Public

Có những lời xúc phạm được luật pháp Hoa Kỳ cho là đương nhiên gây hại, không cần chứng minh.

Võ Văn Quản
tự do ngôn luận
Tội vu cáo tại Đài Loan: Không phải cứ nói sai là bị khép tội

Tội vu cáo tại Đài Loan: Không phải cứ nói sai là bị khép tội
Members Public

Tố cáo người khác không thành không đồng nghĩa sẽ bị khép tội vu cáo.

Mẫn Nhi
Vấn đề Pháp lý
Vu khống và vu cáo, cớ sao loạn cào cào?

Vu khống và vu cáo, cớ sao loạn cào cào?
Members Public

Nguồn gốc và lý giải cho cách hiểu nhập nhằng giữa hai hành vi này ở Việt Nam.

Lóm
Vấn đề Pháp lý
Xu hướng bãi bỏ tội vu khống trên thế giới

Xu hướng bãi bỏ tội vu khống trên thế giới
Members Public

Ngày càng có nhiều quốc gia xem vu khống là vấn đề dân sự.

Trịnh Hữu Long
Vấn đề Pháp lý

Ủng hộ báo chí độc lập →