Vũ nhôm

Luật Singapore có cứu được Vũ “nhôm”?

Luật Singapore có cứu được Vũ “nhôm”?
Members Public

Rất có thể, Vũ “nhôm” sẽ không có được may mắn như một người cộng sản nổi tiếng khác, Nguyễn Ái Quốc, khi ông này bị bắt giữ ở Hong Kong năm 1931.

Nam Quỳnh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →