World Cup

World Cup: Càng dân chủ, càng thành công?

World Cup: Càng dân chủ, càng thành công?
Members Public

Ở bài viết trước, chúng ta đã có dịp nói về Brazil, quốc gia bóng đá hùng mạnh nhất nhì hành tinh. Song chỉ thế thôi thì mẫu chưa đủ lớn để có thể minh chứng cho mối tương quan giữa dân chủ và thành công trong bóng đá. Bốn đội bóng vào đến bán […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →