xâm lược

Nên gọi chiến dịch đánh Khmer Đỏ năm 1978 của Việt Nam là gì?

Nên gọi chiến dịch đánh Khmer Đỏ năm 1978 của Việt Nam là gì?
Members Public

Bài viết của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tưởng nhớ một chính trị gia Thái Lan vừa qua đời đã làm dân mạng Việt Nam nổi giận. Trang Facebook của ông Long xuất hiện nhiều lời phàn nàn bằng tiếng Việt, cả lịch sự lẫn tục tĩu. Nguyên nhân: Khi nói về chiến dịch […]

Phúc Sửu
Công pháp Quốc tế
30/4 – Xâm lược hay giải phóng: Từ góc nhìn công pháp quốc tế

30/4 – Xâm lược hay giải phóng: Từ góc nhìn công pháp quốc tế
Members Public

Có đủ căn cứ và cơ sở để cho rằng tồn tại hai quốc gia tách biệt trên lãnh thổ Việt Nam từ năm 1955 cho đến năm 1975.

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →