Xoay trục sang Châu Á

Nước cờ lớn đầu tiên của Biden ở châu Á

Nước cờ lớn đầu tiên của Biden ở châu Á
Members Public

Qua việc bổ nhiệm Kurt Campbell, chính quyền Biden đang gửi tín hiệu mạnh mẽ đến khu vực châu Á.

Yên Khắc Chính
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →