Người lao động Trung Quốc ở Nhật: Con ngựa thành Troy?

Đối với Nhật Bản, Trung Quốc là một mối lo lớn.

Người lao động Trung Quốc ở Nhật: Con ngựa thành Troy?
Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.

Không phải ngẫu nhiên mà số lượng người lao động Trung Quốc ở Nhật Bản đã tụt lại phía sau, nhường vị trí dẫn đầu cho Việt Nam. Điều này có nguyên nhân sâu xa từ các lo ngại về an ninh quốc gia của Nhật Bản.

Khi nói về quan hệ Việt - Nhật, các nhà quan sát thường bàn nhiều về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục. Nhật Bản từ lâu là cường quốc cấp cho Việt Nam một nguồn viện trợ không hoàn lại to lớn.

Nhưng ngoài những lĩnh vực hợp tác đó, vấn đề di dân và hợp tác an ninh cũng quan trọng không kém, dù diễn ra âm thầm và không phô trương. Những lĩnh vực hợp tác trong lặng lẽ này thậm chí có tính chất chiến lược không kém các hợp tác về kinh tế. 

Những con số biết nói

Trong năm 2020, số liệu thống kê của Bộ Lao động Nhật Bản cho thấy số lượng người lao động Việt Nam lần đầu tiên đã vượt Trung Quốc, chiếm số lượng lớn nhất trong lực lượng lao động nước ngoài tại nước này. [1]

Bạn đã đăng ký thành công!

Mừng bạn trở lại!

Bạn đã đăng ký thành công.

Vui lòng kiểm tra hộp thư để lấy link đăng nhập.

Thông tin thanh toán của bạn đã được cập nhật.

Thông tin thanh toán của bạn chưa được cập nhật.