Phan Bảo Ân

Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận tiền nước ngoài như thế nào

Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận tiền nước ngoài như thế nào
Members Public

Giống như nhiều đảng phái khác, đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải chật vật xoay xở tiền nong trong những ngày đầu hoạt động. Và nguồn tiền của họ đến từ nước ngoài. Trong giai đoạn trước 1945, các báo cáo liên lạc giữa đảng Cộng sản Đông Dương (tên gọi của đảng CSVN […]

Phan Bảo Ân
Thể chế
Ba lý do khiến Hiến pháp 1946 vẫn luôn hấp dẫn

Ba lý do khiến Hiến pháp 1946 vẫn luôn hấp dẫn
Members Public

Cách đây hơn 70 năm, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Hiến pháp 1946. Tuy chưa được áp dụng trên thực tế do hoàn cảnh chiến tranh, nhưng bản Hiến pháp này vẫn mang trong mình những điểm thú vị […]

Phan Bảo Ân
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →