Đăng Nguyễn

Thời khắc đen tối của châu Âu và bài học làm ngơ trước cái ác

Thời khắc đen tối của châu Âu và bài học làm ngơ trước cái ác
Members Public

Ký ức về hai cuộc thế chiến khiến châu Âu không thể ngồi yên trước viễn cảnh đen tối.

Đăng Nguyễn
Quan điểm
Ngoại giao quyền lực mềm của Biden và phong trào dân chủ Việt Nam

Ngoại giao quyền lực mềm của Biden và phong trào dân chủ Việt Nam
Members Public

Chính quyền Joe Biden liệu có tác động mới nào tích cực đến tình hình dân chủ hóa Việt Nam?

Đăng Nguyễn
Chính trị
Mùa khai trường, nghĩ về chính trị ký ức

Mùa khai trường, nghĩ về chính trị ký ức
Members Public

Trong đại tự sự vẻ vang của đảng, chỉ một số ký ức được tôn vinh.

Đăng Nguyễn
Chính trị
Chống dịch bằng khoa học hay bằng chủ nghĩa Mác-Lênin?

Chống dịch bằng khoa học hay bằng chủ nghĩa Mác-Lênin?
Members Public

Không có chỗ cho khoa học gia trên bàn nghị sự COVID-19.

Đăng Nguyễn
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →